poniedziałek, 27 czerwca 2011

Początki.

W dniu 27 czerwca 2011 roku grupa inicjatywna, to jest: Renata Banacka- Walczak, Anna Heyda i Elżbieta Grochulska, zwołała spotkanie organizacyjne.
Zapoczątkowało ono wspólne działania społeczno- kulturalne w celu urozmaicenia życia mieszkańców naszego miasta i gminy.

Idee partnerstwa

Partnerstwo jest porozumieniem ludzi, organizacji i instytucji współpracujących dla urozmaicenia życia kulturalno- społecznego, mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Jednocześnie wpływa na wzmocnienie i uatrakcyjnienie działań wszystkich pracujących dla pożytku naszej społeczności.
          Partnerstwo nie posiada charakteru instytucjonalnego, jest nieformalne, a uczestnictwo w nim dobrowolne. Nie ma też, charakteru politycznego, ani religijnego. Celem naszym jest integracja, wspieranie, aktywizacja i współpraca wszystkich działających na rzecz naszego regionu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...