poniedziałek, 6 lutego 2012

"KAMIENIE PAMIĘCI, KAMIENIE NIEPAMIĘCI"

Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego oraz Biblioteka Publiczna im.Jana Machulskiego zapraszają na wystawę zdjęć Andrzeja Białkowskiego
i Piotra Wypycha z cmentarzy ewangelickich województwa łódzkiego "Kamienie pamięci, kamienie niepamięci" Wernisaż 17 lutego 2012 o godz.19.00 w Bibliotece w Aleksandrowie Łódzkim Pl.Kościuszki 12. W zabytkowej pastorówce.
Jest to inauguracja wystawy w  województwie łódzkim, w  Aleksandrowie rozpoczyna swoją "wędrówkę" - będzie bowiem pokazywana w innych miastach naszego regionu.
Wystawie towarzyszy publikacja książkowa autorów zdjęć pt. "Kamienie pamięci, kamienie niepamięci. Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego"

Kilkuletnie badania terenowe umożliwiły autorom zebranie dokumentacji fotograficznej kilkudziesięciu nekropolii ewangelickich z terenu obecnego województwa łódzkiego.  Zdjęcia prezentowane są na 30 planszach opatrzonych poetyckim przesłaniem.

Andrzej Białkowski – etnolog, studia w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, (ukończone w 1997 r.), od 1999 r. pracownik Ośrodka Regionalnego Łódzkiego Domu Kultury. Pomysłodawca i współrealizator projektu „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego” oraz współautor (opracowanie merytoryczne, fotografie) wydawnictw Ścieżki pamięci. Pozostały tylko kamienie… Cmentarze żydowskie województwa łódzkiego, Kamienie pamięci, kamienie niepamięci Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego. Zainteresowania zawodowe: sztuka ludowa i nieprofesjonalna, rekonstrukcja krajobrazu kulturowego, edukacja regionalna, mniejszości etniczne i religijne, fotografia.

Piotr Wypych – regionalista, fotografik, grafik. Jego domeną od wielu lat jest ochrona krajobrazu kulturowego Nadpilicza, a zwłaszcza studia nad małymi formami sakralnymi. Krzyże, kapliczki i figury przydrożne są tematem autorskich wystaw, a także albumów fotograficznych i opracowań merytorycznych. Jest współtwórcą i inicjatorem wielu projektów wydawniczych, m.in. map, przewodników i albumów fotograficznych, w których z właściwą sobie wrażliwością opisuje, a przede wszystkim ilustruje, zróżnicowane bogactwo kulturowe województwa łódzkiego. Od 2006 roku jest współautorem projektu pt. „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego”, dzięki któremu zostało zrekonstruowanych 46 obiektów małej architektury sakralnej, czyli kapliczek, krzyży i figur przydrożnych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...